strActive; ?>

Coaching

Els Holland maakt, als personal coach voor arbeidsgerelateerde vraagstukken, gebruik van de ZKM-methode, omdat het zo’n krachtig instrument is. ZKM staat voor Zelf Konfrontatie Methode – of Zelf Kennis Methode - en is gebaseerd op de waarderingstheorie, ontwikkeld door de Nederlandse emeritus hoogleraar Hubert Hermans. Kiest u voor Els Holland als coach, dan begeleidt zij u op uw zoektocht naar onbewuste motieven en thema’s die voor u van belang zijn en als een rode draad door uw leven lopen.

Een ZKM-traject is perfect inzetbaar bij bijvoorbeeld:

  • Persoonlijke coaching: “Ik wil nog beter worden in waar ik al goed in ben”
  • Loopbaanvragen: “Welke loopbaanstap zal ik nu gaan zetten? Wat past er nu echt bij mij?”
  • Studie- en beroepskeuze: “Help, ik weet – nog – niet wat ik wil worden!”
  • Functioneringsvragen: “Hoe komt het toch dat ik regelmatig dreig vast te lopen in mijn werk?”
  • Voorkomen van ziekteverzuim: “Ik ben nu al een paar keer vlak achter elkaar ziek geweest. Hoe komt dat toch?”
  • Organisatieveranderingen: “De organisatie verandert; hoe verander ik mee?”

Bij een ZKM-traject komt het unieke van de mens volledig tot zijn recht. U bent de expert van uw eigen leven. U bepaalt in grote mate zelf de richting van het onderzoek en bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het proces, afhankelijk van uw tempo of draagkracht. Als ZKM-coach treedt Els daarbij op als ervaren en deskundige sparringpartner, luisteraar, aangever, begeleider en klankbord.

Een totaaloverzicht van uw situatie is gerealiseerd binnen een tijdsbestek van ongeveer 2 weken. Het aantal vervolggesprekken voor het uitwerken van persoonlijke actiepunten en het realiseren van geformuleerde doelen stemt u in overleg met Els af.

Resultaten

Voor uzelf

ZKM helpt u bij de bewustwording van uw eigen motivaties, waardoor uw persoonlijke doelen scherper in beeld komen. Dit helpt u bij het maken van doelgerichte keuzes en daarnaast nemen uw flexibiliteit en zelfsturend vermogen toe. Doordat u zelf een belangrijke rol speelt in het proces, voelt u ook zelf de behoefte en de verantwoordelijkheid om aan uw thema te werken.

Voor uw organisatie

ZKM biedt een organisatieveranderingsproces van binnenuit, met een krachtige vitaliserende uitwerking op individu, teams en organisatie. Individuele medewerkers hervinden hun potentieel, om vervolgens op collectief niveau krachten te bundelen. Met behulp van de ZKM kunt u bijvoorbeeld in gezamenlijkheid de missie van uw organisatie bepalen.

ZKM werkt ook preventief bij frequent ziekteverzuim. Arbeidspsychologe Petra Koopmans, is in december 2009 gepromoveerd op het onderzoek naar de relatie tussen frequent kort ziekteverzuim en – uiteindelijk – langdurige uitval door ziekte. Een link naar een artikel over dit onderzoek vindt u hier.

Neemt u voor meer informatie contact op met Els Holland

"Binnen het ZKM traject kwam ik mezelf op diverse plekken tegen. Met de opgedane zelfkennis begrijp ik waarom ik de dingen deed zoals ik ze altijd deed en kan ik gemakkelijker mijn valkuilen omzeilen (Man, 34 jaar)".

"Ik vergelijk mijn ZKM-traject met het met zorg verplanten van bomen en struiken. De ZKM methode is een zorgvuldige en vakkundige verplantmethode. Door de ZKM vragen wordt je bewust van je waardevolle kluit. Dat is de bron voor nieuwe energie voor veranderingen in je leven en werk. Als je er tenminste zelf ook aan werkt. Je hebt daarbij wel vakkundige, zorgvuldige handen nodig die de overtollige wortels (lees ontwijkende vage antwoorden) met een scherpe spade eraf steekt en de overblijvende wortels (lees relevante waardevolle antwoorden) helpt ontdekken die je verder helpen. Els Holland weet welk gereedschap ze daarvoor moet gebruiken en ook hoe en wanneer." (Man, 55 jaar.)

Kies wat u wilt doen
Contactinformatie

ELS Company
Els Holland
Koriander 4
8101 CT Raalte

T (06) 263 963 75
E els@elscompany.nl
www.linkedin.com/in/elsholland