strActive; ?>

Leiders & Teams

Sinds haar eigen stijl van leiding geven een naam kreeg, servant-leadership, of dienend-leiderschap, is Els Holland van ELS Company zich hierin gaan verdiepen, onder meer door het volgen van een opleiding aan de Academie voor Servant-Leadership.

Dienend-Leiderschap kenmerkt zich door:

  • Het zo laag mogelijk binnen de organisatie beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  • Veel ruimte geven aan medewerkers voor het nemen van initiatieven en tonen van ondernemerschap;
  • Elkaar aanspreken op gedragsniveau, dus: open en eerlijke feedback en communicatie;
  • Optimaal gebruik maken van de talenten, kwaliteiten en interesses van de medewerkers.

De dienende leider is zich ervan bewust dat zonder zijn medewerkers zijn organisatie geen bestaansrecht heeft. Hij geeft niet om status en macht en gunt zijn medewerkers hun successen, die hij dan ook graag met hen viert. De dienende leider ondersteunt en faciliteert en geeft zijn medewerkers ruimte om te groeien, zowel persoonlijk, als in zijn vakgebied, door zowel opleiding als coaching.

Organisatieadvies, training en coaching

ELS Company weet dat implementatie van dienend-leiderschap binnen een organisatie impact heeft op leidinggevenden en op medewerkers. Haar programma is dan ook op beiden gericht en bestaat uit onder andere onderzoek en analyse, coaching en training.

Els Holland gelooft in de kracht van het verhaal, als middel om te verbinden en om een verdiepende boodschap over te brengen en te verankeren. Ze vertelt echter niet alleen verhalen, maar luistert ook graag naar uw verhaal en de verhalen van uw medewerkers in een zogenaamd waarderend vraaggesprek. De basis is in alle gevallen het vertellen van en luisteren naar positieve en opbouwende verhalen.

Stichting Factor Welzijn is een welzijnorganisatie in Katwijk en omgeving. De organisatie is in de afgelopen jaren gegroeid van twee medewerkers naar ongeveer 45 medewerkers. De organisatiestructuur was niet meegegroeid in dit groeiproces. Met ondersteuning van “ELS” is een start gemaakt om de organisatiestructuur te veranderen. Er wordt nu gewerkt in Zelfsturende Teams onder leiding van Teamcoördinatoren. “ELS” heeft met haar deskundige inbreng veel uit handen genomen van de directie en de werknemers als het ware begeleid naar de nieuwe organisatiestructuur. Kernwoorden hierbij zijn: deskundig, oog voor de doelgroep, enthousiast, flexibel.
Piet van Arkel, directeur Stichting Factor Welzijn, 2009

Wilt u weten wat ELS Company voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Els Holland

Kies wat u wilt doen
Contactinformatie

ELS Company
Els Holland
Koriander 4
8101 CT Raalte

T (06) 263 963 75
E els@elscompany.nl
www.linkedin.com/in/elsholland