strActive; ?>

Aarden van kernwaarden

Het programma "Aarden van kernwaarden", omvat een methodiek om kernwaarden in de wortels van de organisatie te brengen.

Een leiding van een organisatie benoemt kernwaarden met de bedoeling dat hun medewerkers - en zijzelf - handelen en zich gedragen naar die kernwaarden. Anders zijn het immers niets meer of minder dan loze begrippen. Prachtige, ambitieuze kernwaarden als: "Wij zijn integer", "Wij zijn betrouwbaar”, of: "Wij werken duurzaam", blijven containerbegrippen tot ze inhoud krijgen; kleur krijgen; gaan leven, en medewerkers er naar gaan leven.

Els Holland heeft, op basis van storytelling, een programma ontwikkeld, waarmee medewerkers kernwaarden betekenis kunnen geven voor de praktijk van alledag, zodat ze ernaar kunnen leven en handelen.

Nieuwsgierig? Neem contact op met Els Holland voor meer informatie.

Training "Presenteren? Ja Natuurlijk!"

De training “Presenteren? Ja Natuurlijk!” ligt in het verlengde van het programma "Aarden van kernwaarden", maar u kunt de training ook los daarvan volgen. De training is erop gericht dat iedere deelnemer weet waar zijn of haar sterke punten liggen op het gebied van presenteren en het vertellen van verhalen. Bovendien voelt de deelnemer zich na afloop vrijer op het podium. En heeft hij of zij handvatten gekregen om een verhaal of presentatie boeiend te brengen. De theorie rond presenteren en communicatie komt aan de orde, doch is ondergeschikt aan de praktijk; aan het oefenen.

De training is bedoeld voor iedereen die al wel ervaring heeft met spreken in het openbaar en of het spreken met onbekenden tijdens netwerkbijeenkomsten. U volgt deze training om uw toehoorder(s) nog meer te boeien met uw verhaal of boodschap dan u nu al doet; zelfbewust.

Opzet training
Tijdens de training komen aan de orde:

  • Het ontdekken van je talenten
  • Theorie rond presenteren en vertellen
  • De fysieke voorbereiding op een presentatie of vertelling
  • Improviseren met je talenten
  • Oefenen, oefenen, oefenen...


Variant voor Sales Professionals
De training “Presenteren? Ja natuurlijk! voor Sales Professionals” heeft in de basis hetzelfde programma als de hierboven beschreven training. Deze variant kent echter geen terugkomdag na een halfjaar en beslaat 3 hele dagen, met telkens een tussenperiode van 2 tot 3 weken. Op de laatste dag besteden we onder andere aandacht aan de elevator pitch en aan het presenteren met ondersteuning van een powerpoint-presentatie en of bordpresentatie (zoals storyboards).


Opgeven voor de training
U kunt de training volgen via open inschrijving of incompany. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u gebruik maken van het contactformulier of door het sturen van een e-mail naar info@elscompany.nl
U kunt natuurlijk ook bellen.

Ervaring van een deelnemer

“De training Presenteren? Ja Natuurlijk! dringt op een prachtig, laagdrempelige manier door tot de kern. In mijn optiek is de kern het bewust zijn van mijn eigen sterkten, deze voelen, ervaren en daarnaar handelen in mijn presentaties. De trainers, Els en Karen, weten deze kern via verschillende methoden op een prima wijze over te brengen. Daarbij hebben zij een goede chemie, waarin zij elkaar aanvullen en versterken. Zij zijn gelijk een mooi voorbeeld om te zien dat je als verschillende personen, verschillend presenteert. Door daar als deelnemer in allerlei korte presentaties mee aan de slag te gaan en daarbij feedback te krijgen van zowel de trainers als van de andere deelnemers, maakt dit tot een training die ik van harte aan beveel.”
(John Lehr-Veneberg, Risk Officer, Univé-VGZ-IZA-Trias)

Kies wat u wilt doen
Contactinformatie

ELS Company
Els Holland
Koriander 4
8101 CT Raalte

T (06) 263 963 75
E els@elscompany.nl
www.linkedin.com/in/elsholland